نگاهی به تاریخ ایران و جهان

تاریخ ایران و جهان

تاریخ ایران و جهان
تازه ها

تاریخ قوم کاسی‌ها

کاسی‌ها، طوایف باستانی کوه‌نشین در سلسله جبال زاگرس و در ناحیه‌ای که لرستان در آن واقع است، می‌زیستند. منبع عمده اطلاعات ما درباره اوضاع اقتصادی بابل، در دوره کاسی‌ها، عبارت از...

زنان نامدار ایرانی در دوران ساسانیان

منابع تاریخی رومیان از بانوان جنگجوی برجسته امپراتوری ساسانی (۶۵۱ – ۲۲۴ میلادی) یاد می‌کنند. زوناراس در اشاره به نیرو‌های شاپور اول می‌نویسد: در ارتش ایرانیان… گفته می‌شود که زنانی هم...

1 2 3 4 5