نگاهی به تاریخ ایران و جهان

تاریخ ایران و جهان

تاریخ ایران و جهان
تازه ها

زنان نامدار ایرانی در دوران ساسانیان

منابع تاریخی رومیان از بانوان جنگجوی برجسته امپراتوری ساسانی (۶۵۱ – ۲۲۴ میلادی) یاد می‌کنند. زوناراس در اشاره به نیرو‌های شاپور اول می‌نویسد: در ارتش ایرانیان… گفته می‌شود که زنانی هم...

قفقاز کجاست قفقاز کجاست
۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

قفقاز کجاست

قفقاز ناحیه‌ای در مرز آسیا و اروپا میان دریای خزر و دریای سیاه است که رشته‌کوه قفقاز در آن واقع است. قفقاز از نظر سیاسی به دو بخش قفقاز جنوبی (ماورای...

1 2 3 4 5