نگاهی به تاریخ ایران و جهان

فوریه 2017 - تاریخ ایران و جهان

تاریخ ایران و جهان
تازه ها

ایران چگونه می تواند جهان عرب را تحت نفوذ خود در بیاورد؟

برای اولین بار بعد از دوران قاجار در قرن بیستم، ایران توانسته نفوذ سیاسی و نظامی اش را در منطقه ای که منطقه نفوذ معروف است گسترش دهد: بین النهرین و...

واژه فرعون واژه فرعون
۲۳ بهمن ۱۳۹۵

واژه فرعون

واژه فِرعَون لقبی است که در دوره متأخر برای نام بردن از فرمانروایان سلسله‌های مصر باستان به‌کار می‌رود. هر چند، از نظر تاریخی، فرعون فقط در طی پادشاهی نوین مصر، به...