نگاهی به تاریخ ایران و جهان

بایگانی: تاریخ ایران - تاریخ ایران و جهان

تاریخ ایران و جهان
تازه ها
قفقاز کجاست قفقاز کجاست
۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

قفقاز کجاست

قفقاز ناحیه‌ای در مرز آسیا و اروپا میان دریای خزر و دریای سیاه است که رشته‌کوه قفقاز در آن واقع است. قفقاز از نظر سیاسی به دو بخش قفقاز جنوبی (ماورای...

1 2 3