نگاهی به تاریخ ایران و جهان

تاریخ ایران و جهان - صفحه 5 از 5

تاریخ ایران و جهان
تازه ها
واژه فرعون واژه فرعون
۲۳ بهمن ۱۳۹۵

واژه فرعون

واژه فِرعَون لقبی است که در دوره متأخر برای نام بردن از فرمانروایان سلسله‌های مصر باستان به‌کار می‌رود. هر چند، از نظر تاریخی، فرعون فقط در طی پادشاهی نوین مصر، به...

شاه طهماسب یکم

شاه طهماسب یکم (زاده ۲۶ ذی‌الحجه ۹۱۹ (۳ اسفند ۸۹۲ خورشیدی) شه‌آباد، اصفهان – درگذشته ۲۴ اردیبهشت ۹۵۵ قزوین) فرزند ارشد شاه اسماعیل یکم و دومین پادشاه از سلسله صفویه بود....

حملات عثمانیان برای تسخیر ایران در زمان شاه طهماسب

در هنگامی که شاه طهماسب پس از دفع پنجمین فتنه عبید خان ازبک در هرات به سر می‌برد و قصد فتح ماوراءالنهر را داشت خبر ورود سپاهیان عثمانی به آذربایجان به...

1 2 3 4 5