نگاهی به تاریخ ایران و جهان

جستجوی شما برای ادبیات - تاریخ ایران و جهان

تاریخ ایران و جهان
تازه ها

کازوئو ایشی‌گورو، برنده‌ی نوبل ادبیات

کازوئو ایشی‌گورو، برنده‌ی نوبل ادبیات چگونه نویسنده شد؟ آكادمي سوئد سال گذشته با انتخاب باب ديلن، آهنگساز و ترانه سرای امريكايی از روال هميشگی خود فاصله گرفت اما امسال با معرفي...