نگاهی به تاریخ ایران و جهان

جستجوی شما برای مسلمان - تاریخ ایران و جهان

تاریخ ایران و جهان
تازه ها

زنان نامدار ایرانی در دوران ساسانیان

منابع تاریخی رومیان از بانوان جنگجوی برجسته امپراتوری ساسانی (۶۵۱ – ۲۲۴ میلادی) یاد می‌کنند. زوناراس در اشاره به نیرو‌های شاپور اول می‌نویسد: در ارتش ایرانیان… گفته می‌شود که زنانی هم...