نگاهی به تاریخ ایران و جهان

بایگانی: سردار - تاریخ ایران و جهان

تاریخ ایران و جهان
تازه ها

آریوبرزن

آریوبرزن آریوبَرزَن (به یونانی: Aριoβαρζάνης) نام یکی از شاهزادگان هخامنشی و سردار ایرانی بود که در برابر سپاه اسکندر مقدونی ایستادگی کرد و خود و سربازانش تا واپسین تن کشته شدند. نام...