نگاهی به تاریخ ایران و جهان

بایگانی: شاه طهماسب یکم - تاریخ ایران و جهان

تاریخ ایران و جهان
تازه ها

شاه طهماسب یکم

شاه طهماسب یکم (زاده ۲۶ ذی‌الحجه ۹۱۹ (۳ اسفند ۸۹۲ خورشیدی) شه‌آباد، اصفهان – درگذشته ۲۴ اردیبهشت ۹۵۵ قزوین) فرزند ارشد شاه اسماعیل یکم و دومین پادشاه از سلسله صفویه بود....