نگاهی به تاریخ ایران و جهان

بایگانی: صفویه - تاریخ ایران و جهان

تاریخ ایران و جهان
تازه ها

شاه طهماسب یکم

شاه طهماسب یکم (زاده ۲۶ ذی‌الحجه ۹۱۹ (۳ اسفند ۸۹۲ خورشیدی) شه‌آباد، اصفهان – درگذشته ۲۴ اردیبهشت ۹۵۵ قزوین) فرزند ارشد شاه اسماعیل یکم و دومین پادشاه از سلسله صفویه بود....

حملات عثمانیان برای تسخیر ایران در زمان شاه طهماسب

در هنگامی که شاه طهماسب پس از دفع پنجمین فتنه عبید خان ازبک در هرات به سر می‌برد و قصد فتح ماوراءالنهر را داشت خبر ورود سپاهیان عثمانی به آذربایجان به...