نگاهی به تاریخ ایران و جهان

بایگانی: عثمانی - تاریخ ایران و جهان

تاریخ ایران و جهان
تازه ها

حملات عثمانیان برای تسخیر ایران در زمان شاه طهماسب

در هنگامی که شاه طهماسب پس از دفع پنجمین فتنه عبید خان ازبک در هرات به سر می‌برد و قصد فتح ماوراءالنهر را داشت خبر ورود سپاهیان عثمانی به آذربایجان به...